Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

ANBI

Wettelijke publicatieplicht

Transparantie is voor Life Connexion essentieel. Een gebrek aan transparantie is een probleem waar de kerk wereldwijd veel vertrouwen mee heeft verloren. In het kader van de eisen die de overheid stelt aan een ANBI status voldoen wij dan ook van harte aan onze publicatieplicht:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Life Connexion

KVK en/of RSIN nummer
KVK is 50207040 en RSIN is 813790256

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Het herstellen van hoop en waardigheid aan de wereld met woord en daad. Daarbij wil Life Connexion relevant zijn naar iedereen, zonder een compromis aan te gaan met Gods wijsheid, kracht en heiligheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Life Connexion richt zich er op een kerk te zijn voor de toekomst, in een maatschappij waar Bijbelse normen en waarden niet meer als vanzelfsprekend zijn. Zij wil een kerk zonder kerkstructuren, zonder beperkende regels en vaste structuren ontwikkelen, met als doel een veilige plek te vormen voor iedereen met interesse in spirituele zaken en persoonlijke groei. Op die manier wil zij een positieve invloed hebben op de samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de voorganger als voorzitter en twee andere gemeenteleden die een vaste aanstelling hebben als secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Life Connexion kiest er voor om geen mensen voltijds te onderhouden, maar een team van vrijwilligers te vergoeden voor terugkerende werkzaamheden (binnen de maximale vrijwilligersvergoeding). Aan de hand van de inkomsten wordt daarnaast vastgesteld wat verantwoord is om sprekers en voorgangers te vergoeden. Jaarlijks wordt het budget opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente voor de inkomsten en uitgaven, door de cijfers publiekelijk te tonen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Dit afgelopen jaar (2019) stond het Helemaal Gelukkig programma centraal en zijn we gestart met het lanceren van Bijbelse meditaties. Hiermee hebben we een zeer grote doelgroep in Nederland kunnen bereiken. 

Het accent lag daarnaast vooral op het versterken van de onderlinge relaties, het klaarmaken van de cultuur van de kerk voor mensen die naar een nieuwe manier van kerk-zijn verlangen. Daarbij is het essentieel dat de huidige bezoekers zich niet oordelend opstellen en dat we leren om mensen niet te beoordelen op hun gedrag of waarden in het leven, maar op de waarde die ze hebben als persoon.

Naast de gebruikelijke ondersteuning aan bevriende bedieningen (Pastor Ford & Debbie Pickering (USA) en Pierre en Linda Meijer (NL) en is er daarnaast veel geïnvesteerd in het zendingsprojecten in India (The Jesus Way). In totaal hebben we 11 procent van de inkomsten gegeven, overeenkomstig onze doelstelling. 

De maandelijkse giften zijn tegen het einde van het jaar substantieel toegenomen, waardoor we zelfs ruim boven ons budget hebben ontvangen. 

De vereenvoudigde staat van baten en lasten

2019 2018 Budget 2020
Inkomsten € 121.275 € 115.610 € 108.000
Giften aan goede doelen € 13.488 € 14.863 € 12.500
Pastorale bediening € 61.542 € 59.802 € 60.000
Huisvesting € 0 € 0 € 0
Personele kosten en marketing € 19.054 € 27.032 € 27.000
Saldo € 27.191 13.913 € 8.500

Positief resultaat wordt toegevoegd aan reserveringen voor diverse doeleinden (te verwachte investeringen in inventaris en apparatuur, etc.). Life Connexion heeft als doel een solide fundament te leggen voor de toekomst en de generatie(s) na ons.

Inkomsten komen tot stand door vrijwillige bijdragen van de bezoekers van Life Connexion. Hierbij wordt op geen enkele manier druk uitgeoefend en kan iedereen uit vrije beweging geven. 

Giften aan goede doelen zijn met name aan bevriende organisaties waar we mee samen werken, maar ook aan organisaties die op dat moment een nood hebben (denk aan rampen waarbij giro 555 wordt ingeschakeld, dan zoeken wij ook een manier om betrokken te zijn in het rampgebied).

Pastorale bediening betekent de kern van het werk, het verkondigen van het woord, het organiseren van trainingen en het persoonlijk begeleiden van mensen in nood.

Huisvesting wordt verzorgd door Congrescentrum Connexion Point BV, die het gebouw exploiteert in ruil voor het dragen van de huisvestingslasten. Alle winst van het congrescentrum stroomt automatisch naar Life Connexion, die enig aandeelhouder is van de BV.

Personele vergoedingen zijn reis-, verblijf-, studiekosten die essentieel zijn voor diverse leiders en voorgangers en de vergoedingen voor overige werkzaamheden (zoals kantoor en schoonmaak).

Budget

Maandelijks geven wij een update van de inkomsten, zodat door iedereen kan worden gevolgd of wij een gezonde financiële huishouding hebben. Het jaarbudget is vastgesteld op € 108.000, dit houdt in dat wij gemiddeld € 9.000 per maand aan inkomsten zouden moeten hebben. Wij weten uit de historie dat mei en juni, oktober, november en december maanden zijn die boven het gemiddelde uitkomen, en januari, februari en augustus juist onder het gemiddelde uitkomen. Het budget wordt jaarlijks in november vastgesteld en geaccordeerd door het bestuur.

Budget Actueel
Januari 2020 € 9000 € 11794
Februari 2020 € 9000 € 15804
Maart 2020 € 9000 € 13370
April 2020 € 9000 € 13237
Mei 2020 € 9000 € 10354
Juni 2020 € 9000 € 10758
Juli 2020 € 9000 € 20641
Augustus 2020 € 9000 € 10393
September 2020 € 9000 € 13450
Oktober 2020 € 9000
November 2020 € 9000
December 2020 € 9000

Volledig beleidsplan

De uitgebreide versie van het beleidsplan kan hier ook worden gedownload als PDF. 'Beleidsplan 2020