Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

Verlost van Corona - deel III van III


Dit is deel 3 van een driedelige serie om je inzicht te geven in de kracht en het karakter van verlossing. Jezus stierf niet alleen om jou te verlossen van het laatste oordeel, maar om je te verlossen van al het kwaad. Jezus leerde de discipelen bidden dat het Koninkrijk van God moest komen, dat Gods wil moest geschieden, dat op aarde zou geschieden wat in de hemel reeds zo is en dat we verlost zouden worden van de boze. Door het werk van Jezus aan het kruis en Zijn opstanding, is het nu mogelijk om te leven in het antwoord van dat gebed. God wil dat we hier op aarde verlossing ervaren, zoals dat in de hemel al is gerealiseerd. 

Verlost van gevaar

Eén Psalm is door de jaren heen het anker van verlossing geweest voor velen die in gevaarlijke situaties waren. Soldaten hebben er hun kracht in gevonden en er wonderen door meegemaakt. Charles Spurgeon vond er zijn bescherming in tijdens de cholera plaag. Heel veel mensen die reizen, omarmen deze bijzondere Psalm. Maar als je echt de kern van deze Psalm omarmt, dan begrijp je hoe ontzettend bijzonder verlossing is:

Psalm 91:7

Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;

Verlossing betekent in dit geval dus dat jou een heel ander lot treft dan de meerderheid. Verlossing betekent dat juist in tijden van ellende, jij bescherming meemaakt. Verlossing voelt haast ongemakkelijk, maar daarom is het zo essentieel dat jij je deze waarheid durft toe te eigenen. Als mensen zien hoe verlossing werkt, zal het ze aansporen om te ontdekken wat er in jouw leven zo bijzonder is.

Intimiteit

De eerste sleutel vinden we in de eerste twee teksten:

Psalm 91:1

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Het woord voor schuilplaats spreekt over een geheime plek, een plek van intimiteit. God kan jou verbergen zodat je onaantastbaar en onvindbaar bent voor al je vijanden. Het enige wat nodig is, is dat je een persoonlijke relatie met God opbouwt. Gods schuilplaats ontstaat niet als je via via gehoord hebt dat God je wilt beschermen en verlossen. Pas als je Jezus als verlosser in je leven hebt aangenomen, Hem bent gaan volgen, op dagelijkse basis van Hem hoort en een intieme, persoonlijke omgang met Hem hebt, kun je spreken van het verblijven in die schuilplaats. 

Je vernacht dan in Gods schaduw, in Zijn directe omgeving, volledig beschermd door Hem, onaantastbaar. 

Rust

Het Hebreeuwse woord voor ‘vernachten’ gaat over rust vinden, zoals je ’s nachts tot rust komt en herstelt. Gods verlossing gaat namelijk volledig tegen je natuur en je gevoel in. Je zou actie willen ondernemen, terug willen vechten, maar Gods verlossing is juist in rust, in vertrouwen, in overgave. Vergelijk maar eens wat Jesaja zegt over verlossing:

Jesaja 30:15

Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij hebt niet gewild.

God vertrouwen, je eigen pogingen laten rusten en een intieme relatie met Hem onderhouden, dat is het recept voor een leven van een verloste des Heren. Dat is het recept om een speciale behandeling te krijgen in je leven, door God als VIP behandeld te worden. 

Naam kennen

Als je iemand echt kent, ken je ook de naam van die persoon. Als je iemand echt kent, ben je eigen met zo iemand, begrijp je snel wat hij bedoelt en heb je ontdekt op wat voor manieren zo’n persoon zijn wensen en wil bekend maakt. De Bijbel spreekt erover dat zonen van God door Gods Geest geleid worden. 

Romeinen 8:14

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

God wil ons niet leiden door omstandigheden, door emoties, door wat anderen tegen ons zeggen, maar door in ons binnenste te spreken met Zijn Geest. Deze leiding van God is een essentiële sleutel voor Gods bescherming. Vanuit onze intieme relatie met Hem ontstaat de bescherming waar deze Psalm over spreekt. 

Psalm 91:14

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

Er is een geweldige beloning voor het onderhouden van een persoonlijke relatie met God. De Psalm spreekt zelfs over Gods trouw die als een pantser om je heen zal zijn. Wij hebben geen gepantserde voertuigen nodig om ons te vervoeren, want Gods trouw is voor ons een pantser. Doordat wij Zijn naam kennen, kan Hij ons beschutten. Als wij weten dat Hij Jahweh Jireh is, kan Hij voorzien, als we weten dat Hij Jahweh Ropheh is, kan Hij ons genezen, als wij weten dat Hij Jahweh Rohi is, kan Hij ons leiden als een herder en als we weten dat hij Jahweh Nissie is, weten we dat Hij ons altijd de overwinning brengt. In deze context is het echter vooral belangrijk dat je weet dat Zijn naam Jahweh Yesua (cq Jezus) is, onze redder en verlosser. 

Spreuken 18:10

De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Als we de naam van God kennen en begrijpen, is dat het eerste waar we ons aan vastklampen in tijden van gevaar of dreiging. We ‘ijlen’, dwz rennen direct naar die naam en zijn dan beschermd, bevrijd en verlost, zoals in een sterke toren, onaantastbaar voor het kwaad.

Altijd beschikbaar

Als wij God aanroepen, dat antwoordt Hij ons.

Psalm 91:15

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

Hij zal ons uit elke situatie redden en zelfs tot ere brengen. Sommige mensen roepen het uit tot de overheid, in de hoop dat die hun uitredt, of tot de dokter, in de hoop dat die het antwoord brengt, maar we moeten in eerste instantie ons vertrouwen volledig stellen op de God van uitreddingen. Hij belooft altijd te antwoorden als je een beroep op Hem doet. 

Verzadiging

Psalm 91:16

Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,

en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Psalm 91 eindigt met de zekerheid dat God je in leven houdt tot jij verzadigd bent. Wat een heerlijke belofte, je zult niet alleen lang leven, maar zelfs verzadigd worden van al het goede dat God voor je heeft. Hij gaat je Zijn heil laten zien. Het Hebreeuwse woord voor heil is yesua en dat betekent verlossing, bevrijding, redding, voorspoed en overwinning. Hoe heerlijk is het om te weten dat God je hier op aarde met een lang leven wil verzadigen zodat je zijn verlossing kunt ervaren. 

Vul je hart

Veel mensen zeggen dat je Psalm 91 dagelijks moet proclameren om het te activeren. Voor mij klinkt dit als een magische formule of zelfs een wet die je jezelf kunt opleggen. Belangrijker is om je hart te vullen met de waarheid van Gods verlossing, zoals beschreven in deze Psalm. Zorg ervoor dat je tijd neemt om deze Psalm 91 te overdenken, te memoriseren, te bestuderen en er op te mediteren. Om je hierbij op weg te helpen hebben we begeleide Bijbelse meditaties voor je beschikbaar gesteld in zowel een volwassen versie als een kinderversie. 

Facebook reacties:
Reacties: