Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:15 tot 12:00
kom je ook?

Hoe wij religieuze kerkstructuren afbreken

De kerk kan haar leegloop blijven wijten aan de verharding van de samenleving, maar het is tijd om wat kritischer naar onszelf te kijken. Ook al lijken we terrein te winnen door wat hipper te zijn en mee te gaan met de laatste trends, nog altijd wil de meerderheid van de mensen niets met het instituut kerk te maken hebben. Daar hebben wij alle begrip voor!

Verouderde hiërarchie

Gelovigen zijn vaak mensen die dingen makkelijk aannemen en zich voegen en onder gezag stellen. Dit heeft er toe geleid dat eeuwenlang de kerk met een hiërarchie kon werken, die nu toch echt compleet verouderd is. Sterker nog, deze top down benadering zorgt voor totaal disfunctionele organisaties. Hoe hip en trendy de kerk ook is, het systeem zorgt er voor dat mensen vroeg of laat klem komen te zitten. Tenzij we rigoureus aan de slag gaan!

Vrijheid

Wij zetten de kerk op zijn kop, wij rekenen af met hiërarchie, wij geven mensen geen ruimte maar vrijheid. Wij hebben ons stellig voorgenomen geen controle uit te oefenen en niet het systeem in stand te houden. We willen geen organisatie die om een of enkele gezalfden des Heren draait, maar een gezin waarbij iedereen zijn of haar volle potentieel vervult.

Kerk niet centraal

Hoe belangrijk de kerk ook mag zijn, wij zijn van mening dat je leven niet mag draaien om de kerk. Mensen mogen niet het idee hebben dat goedkeuring van het leiderschap verdiend moet worden, die goedkeuring zijn ze automatisch waard. Mensen moeten geen geld geven om de korte termijn visie van de kerk te financieren, maar kunnen geld geven vanuit een persoonlijke motivatie om een deel van hun inkomsten te geven aan goede doelen. 

Suïcidale leider

Het was Mozes die begon met een piramidestructuur met leiders over vijftig, honderd en duizend. Alle zware zaken werden naar boven doorgespeeld, zodat Mozes enkele maanden na het invoeren van deze hiërarchie de wanhoop nabij was en zijn leven niet wilde voortzetten. Het was Jezus die aangaf dat wie de eerste wil zijn, aller dienaar moet worden. Het was Petrus die aangaf dat leiders geen heerschappij over de gemeente hebben, maar slechts een voorbeeldrol moeten innemen. Maar toch blijft de kerk met een zwaar verouderd organisatiemodel werken.

Het oude model

Toch is dit nog steeds het geluid van de kerk, hip en traditioneel: “Als je deel wilt uitmaken van het elite gezelschap, dan verwachten we van je dat je altijd aanwezig bent, dat je mee helpt en werkt waar mogelijk, dat je verjaardagsfeestjes en hobbyclubs duidelijk maakt dat de kerk altijd prioriteit heeft, dat je je kleedt zoals de rest, dat je zingt zoals de rest en dat je netjes in het gareel gaat lopen. Immers, er is geen grotere visie, dan de visie van de kerk. Nu heb jij dit verheven doel in je leven om mee te bouwen aan iets van eeuwigheidswaarde.”

Jouw levenswerk

Dit klinkt zo mooi, dat je haast denkt dat het waar is. Maar weet je wat de echte verheven visie in jouw leven is? Het vervullen van je levenswerk, niet het bouwen van een grote kerk. De kerk hoort er te zijn om jou in je bestemming te lanceren. Vaak is het andersom, en verwacht men dat jij je leven inzet om te kerk te bouwen. Een kerk hoeft niet groot te zijn om groots te zijn. Het gaat niet om het aantal bezoekers op zondag, maar het aantal leden dat is toegerust voor hun levenswerk op maandag!

Overbodige leiders

Natuurlijk is er een balans. Natuurlijk is het prettig als iedereen zijn plek inneemt. Maar het is tijd dat leiders hun ouderwetse methoden van hiërarchie en controle, vaak vermomd als geestelijk autoriteit, rigoureus aan de kant leggen. Het is tijd dat leiders zichzelf overbodig willen maken en anderen zien opstaan in posities van leiderschap. Het is tijd dat leiders hun levenswerk echt overdragen aan God. Het is tijd dat we leren om God de visie in de harten van mensen te laten uitwerken.

Goedkeuring

Toen een groep mensen bij ons aangaf een gebedsteam op te willen starten, vroeg ik niet naar hun plan en hun visie. We gaven hun goedkeuring zonder te weten wat het plan was. Alleen op die rigoureuze manier lanceren we mensen in hun eigen verantwoordelijkheid.

Geen leken meer

De tijd dat de kerk gevuld was met leken is voorbij. De kerk is gevuld met heiligen, leiders, machtige mannen en vrouwen Gods, wereldveranderaars en beïnvloeders van de samenleving. Dit enorme potentieel valt niet te beheersen, die kun je geen regels opleggen, die vraag je niet om de kerk centraal te stellen in hun leven.

De kerk op z'n kop

De kerk kan alleen haar enorme invloed van vroeger terugwinnen, door het respect van mensen te verdienen, niet door het af te dwingen. Het is tijd om afscheid te nemen van de dominerende dominee en de voorganger met sterallures. Het is tijd om de kerk op zijn kop te zetten en de piramidestructuren af te breken. Alleen dan zullen we zien dat de kerk een geweldige toekomst heeft.

Wij zijn aan zet!

Ik weet dat het beste uur voor de kerk aanstaand is, ik weet dat de kerk een toevluchtsoord wordt voor een radeloze, reddeloze wereld. Maar eerst zijn wij aan zet!

Facebook reacties:
Reacties: