Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

Bidden in tongen, hoe werkt dat?

Regelmatig komen er vragen binnen over de onverstaanbare taal die we gebruiken bij gebed. Er is heel veel te ontdekken over dit onderwerp. In dit artikeltje zullen we een korte introductie geven, zodat je dingen kunt plaatsen en eventueel zelf verder onderzoek kunt doen.

Verwaarloosd
We dienen een bovennatuurlijke God die werkt door Zijn Geest in ons. Toch hebben we ons intellect sterk ontwikkelt en onze geest eigenlijk verwaarloosd. Daarom moeten we ook wennen aan dingen die alleen geestelijke te begrijpen zijn. Als we eenmaal de weg van Gods Geest hebben ontdekt, komt er echter een enorme kracht en vreugde in ons leven vrij. 

De discipelen ontvingen op de Pinksterdag, de dag dat de Heiige Geest werd uitgestort en de kerk werd geboren, een gave om in andere talen te spreken. 

Handelingen 2:4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Verstand versus geest
Paulus vertelt ons in zijn brieven meer over de werking van de Heilige Geest. Allereerst ontdekken we dat het een gebedstaal is:

1 Korinthiërs 14:14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

Je verstand wordt dus eigenlijk buitengesloten wanneer je in tongen bidt. Dit is ook heel erg lastig, omdat we gewend zijn alles te beredeneren. Hier zit ook een van de grootste krachten van het bidden in tongen, dat je verstand ontdekt dat je geest het overneemt. Niet langer leef je geleid door je ratio, maar geleid door Gods Geest in je.

Wanneer je bidt in tongen, bid je rechtstreeks tot God. Je verstand zit niet in de weg en je bidt Gods plannen en verlangens uit.

1 Korinthiërs 14:2
Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

Vertolken?
Nu is er veel te doen over de opmerking van Paulus dat je wanneer je in tongen spreekt, je dit zou moeten vertolken zodat mensen het begrijpen.

1 Korinthiërs 14:13
Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen.

Wat hier echter heel belangrijk is, is het besef dat een boodschap uitspreken in deze geestelijke taal en het gebruiken in gebed, twee totaal verschillende zaken zijn. Je kunt namelijk ook door Gods Geest geïnspireerd worden om een boodschap in tongen door te geven, maar het zou zinloos zijn om dit te doen zonder dat jij of iemand anders ook aangeeft wat de vertolking hiervan zou zijn. Maar als je bidt in tongen, is dit iets anders, en dat hoeft niet vertolkt te worden.

Ook voor jou
Als jij ernaar verlangt om ook deze krachtige gebedstaal te ontwikkelen, dan kun je God daar eenvoudigweg er om vragen. Hij zal Zijn Heilige Geest nooit weigeren aan degenen die Hem daarom vragen. Sterker nog, Hij verlangt ernaar dat Zijn volk is toegerust met Zijn Geest en de krachtige gebedstaal. Bij God is geen aanziens des persoons, wat Hij doet voor de een doet Hij ook voor de ander. Niet iedereen is geroepen om een boodschap in tongentaal door te geven aan de gemeente, maar de doop in de Heilige Geest met als gevolg dat je kunt spreken (c.q. bidden) in tongentaal is beschikbaar voor iedere gelovige.

Voor mee info

Wil je hier meer over weten, dan is het boek van Tom de Wal een aanrader. Die kun je bemachtigen via deze link!Facebook reacties:
Reacties: