Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:15 tot 12:00
kom je ook?

2 koninkrijken, 1 aarde

Oorlog in de straten in Amerika tussen politie en haters, een doorgedraaide man in een vrachtwagen in Nice, een poging tot staatsgreep in Turkije; als er geen sport was, stond de krant alleen maar vol met ellende. Het zijn namelijk geen incidenten meer; de wereld is totaal de weg kwijt. Psychologen kunnen het menselijk gedrag niet meer verklaren, de politiek kan landen niet meer besturen en religie kan mensen geen rust meer brengen.

God is niet van slag

Voor ons is het belangrijk om een aantal dingen te begrijpen. Ten eerste is God niet van slag, dit komt niet als een verrassing voor Hem. Sterker nog, Hij is hier op voorbereid. Hij heeft Zijn antwoord al klaar op aarde. Zijn antwoord heeft Hij gezaaid, zegt de Bijbel. Hij wacht alleen tot het zaad opkomt.

Zaad

Wat is dat zaad, vraag je je misschien af? Dat zaad ben jij! In Mattheüs 13:37-39 lezen we:

Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.

Wat wordt er dan van ons verwacht? Hoe komen wij dan op? Dat zijn de goede vragen die je nu kunt en moet stellen.

Wereldveranderaars

Je moet ten eerste begrijpen dat je niet gemaakt bent voor comfort, gemak en luxe. Er is niets fout met deze drie, maar ze maken je niet gelukkig. Je hebt, in tegenstelling tot wat velen beweren, niet persé nodig dat alles veilig en rustig is in je leven. De grootste heldendaden worden verricht in barre omstandigheden, wereldveranderaars kwamen vaak uit ellende en armoede.

Bestemming

Waar jij gelukkig van wordt, is wanneer je tot je bestemming komt. En dat kan juist in deze chaos! Dat kan juist, nu de wereld de weg kwijt is. De Bijbel noemt ons gist (zuurdeeg). Gist heeft altijd invloed op deeg, zonder geweld, zonder krachtsinspanning, maar door gewoon gist te zijn.

We zijn geroepen om juist nu zout en licht te zijn. Mattheüs 5:13-16 zegt

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Zorg er voor dat jij, juist nu, je werking optimaal behoudt. Wandel met God, blijf je verwachting hoog houden, zie uit naar wat Hij op aarde gaat doen, blijf trouw in de dingen die je weet die je moet doen, wees eerlijk, wees vriendelijk, wees vrijgevig, wees vergevend, wees behulpzaam, overwin het kwade met het goede. Bemoedig mensen, complimenteer mensen, geef anderen bevestiging, help andere mensen.

Koninkrijk

Dan komt ook zeker het moment dat de mensen je goede werken zien, en dan vertel je ze dat er een Koninkrijk is waar wel rust, vrede en voorziening is. Dat er een Koning is, die op Zijn troon zit en van ze houdt. Dat ze gratis kunnen emigreren naar dit Koninkrijk. En dat als ze een inburgeringscursus doen (bijbelstudie), ze steeds meer voordelen van dit Koninkrijk zullen ontdekken. Dan gaan ze ook begrijpen dat we op één aarde leven, maar te midden van een strijd van twee koninkrijken zitten.

Laten we een verschil maken deze zomer! We zien naar je uit op zondag 31 juli!

Facebook reacties:
Reacties: