Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:30 tot 12:00
kom je ook?

ANBI

Wettelijke publicatieplicht

Transparantie is voor Life Connexion essentieel. Een gebrek aan transparantie is een probleem waar de kerk wereldwijd veel vertrouwen mee heeft verloren. In het kader van de eisen die de overheid stelt aan een ANBI status voldoen wij dan ook van harte aan onze publicatieplicht:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Life Connexion

KVK en/of RSIN nummer
KVK is 50207040 en RSIN is 813790256

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Het herstellen van hoop en waardigheid aan de wereld met woord en daad. Daarbij wil Life Connexion relevant zijn naar iedereen, zonder een compromis aan te gaan met Gods wijsheid, kracht en heiligheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Life Connexion richt zich er op een kerk te zijn voor de toekomst, in een maatschappij waar Bijbelse normen en waarden niet meer als vanzelfsprekend zijn. Zij wil een kerk zonder kerkstructuren, zonder beperkende regels en vaste structuren ontwikkelen, met als doel een veilige plek te vormen voor iedereen met interesse in spirituele zaken en persoonlijke groei. Op die manier wil zij een positieve invloed hebben op de samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de voorganger als voorzitter en twee andere gemeenteleden die een vaste aanstelling hebben als secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Life Connexion kiest er voor om geen mensen voltijds te onderhouden, maar een team van vrijwilligers te vergoeden voor terugkerende werkzaamheden (binnen de maximale vrijwilligersvergoeding). Aan de hand van de inkomsten wordt daarnaast vastgesteld wat verantwoord is om sprekers en voorgangers te vergoeden. Jaarlijks wordt het budget opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente voor de inkomsten en uitgaven, door de cijfers publiekelijk te tonen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Afgelopen jaar heeft Life Connexion zich gericht op het creëren van een gezonde, veroordelingsvrije cultuur. Daarnaast zijn er activiteiten ondernomen om de regio Amersfoort te verwelkomen door laagdrempelige café avonden te houden. De wekelijkse collectes zijn afgeschaft.

De vereenvoudigde staat van baten en lasten

2017 2016 Budget 2018
Inkomsten € 111.913 € 108.835 € 108.000
Giften aan goede doelen € 12.001 € 12.536 € 12.500
Pastorale bediening € 59.486 € 48.565 € 60.000
Huisvesting € 0 € 0 € 0
Personele kosten en marketing € 20.905 € 27.787 € 27.000
Saldo € 19.521 € 19.947 € 8.500

Positief resultaat wordt toegevoegd aan reserveringen voor diverse doeleinden (onderhoud gebouw, te verwachte investeringen in inventaris en apparatuur, etc.). Life Connexion heeft als doel een solide fundament te leggen voor de toekomst en de generatie(s) na ons.

Inkomsten komen tot stand door vrijwillige bijdragen van de bezoekers van Life Connexion. Hierbij wordt op geen enkele manier druk uitgeoefend en kan iedereen uit vrije beweging geven. 

Giften aan goede doelen zijn met name aan bevriende organisaties waar we mee samen werken, maar ook aan organisaties die op dat moment een nood hebben (denk aan rampen waarbij giro 555 wordt ingeschakeld, dan zoeken wij ook een manier om betrokken te zijn in het rampgebied).

Pastorale bediening betekent de kern van het werk, het verkondigen van het woord, het organiseren van trainingen en het persoonlijk begeleiden van mensen in nood.

Huisvesting wordt verzorgd door Congrescentrum Connexion Point BV, die het gebouw exploiteert in ruil voor het dragen van de huisvestingslasten. Alle winst van het congrescentrum stroomt automatisch naar Life Connexion, die enig aandeelhouder is van de BV.

Personele vergoedingen zijn reis-, verblijf-, studiekosten die essentieel zijn voor diverse leiders en voorgangers en de vergoedingen voor overige werkzaamheden (zoals kantoor en schoonmaak).

Budget

Maandelijks geven wij een update van de inkomsten, zodat door iedereen kan worden gevolgd of wij een gezonde financiële huishouding hebben. Het jaarbudget is vastgesteld op € 108.000, dit houdt in dat wij gemiddeld € 9.000 per maand aan inkomsten zouden moeten hebben. Wij weten uit de historie dat mei en juni, oktober, november en december maanden zijn die boven het gemiddelde uitkomen, en januari, februari en augustus juist onder het gemiddelde uitkomen.

Budget Actueel
Januari 2017 € 9000 € 5608
Februari 2017 € 9000 € 7974
Maart 2017 € 9000 € 8214
April 2017 € 9000 € 8963
Mei 2017 € 9000 € 10798
Juni 2017 € 9000 € 13014
Juli 2017 € 9000 € 6923
Augustus 2017 € 9000 € 6483
September 2017 € 9000 € 10411
Oktober 2017 € 9000 € 6076
November 2017 € 9000 € 12558
December 2017 € 9000€ 15025

Volledig beleidsplan

De uitgebreide versie van het beleidsplan kan binnenkort hier ook worden gedownload als PDF.