Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:15 tot 12:00
kom je ook?

ANBI

Wettelijke publicatieplicht

Transparantie is voor Life Connexion essentieel. Een gebrek aan transparantie is een probleem waar de kerk wereldwijd veel vertrouwen mee heeft verloren. In het kader van de eisen die de overheid stelt aan een ANBI status voldoen wij dan ook van harte aan onze publicatieplicht:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Life Connexion

KVK en/of RSIN nummer
KVK is 50207040 en RSIN is 813790256

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Het herstellen van hoop en waardigheid aan de wereld met woord en daad. Daarbij wil Life Connexion relevant zijn naar iedereen, zonder een compromis aan te gaan met Gods wijsheid, kracht en heiligheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Life Connexion richt zich er op een kerk te zijn voor de toekomst, in een maatschappij waar Bijbelse normen en waarden niet meer als vanzelfsprekend zijn. Zij wil een kerk zonder kerkstructuren, zonder beperkende regels en vaste structuren ontwikkelen, met als doel een veilige plek te vormen voor iedereen met interesse in spirituele zaken en persoonlijke groei. Op die manier wil zij een positieve invloed hebben op de samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de voorganger als voorzitter en twee andere gemeenteleden die een vaste aanstelling hebben als secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Life Connexion kiest er voor om geen mensen voltijds te onderhouden, maar een team van vrijwilligers te vergoeden voor terugkerende werkzaamheden (binnen de maximale vrijwilligersvergoeding). Aan de hand van de inkomsten wordt daarnaast vastgesteld wat verantwoord is om sprekers en voorgangers te vergoeden. Jaarlijks wordt het budget opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente voor de inkomsten en uitgaven, door de cijfers publiekelijk te tonen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Dit afgelopen jaar (2017) stond in het teken van voorbereiding en rust, waarbij het doel was om vanaf 2018 groots naar buiten te treden met een programma dat voor iedereen toegankelijk zou zijn.

Het accent lag daarnaast vooral op het versterken van de onderlinge relaties, het klaarmaken van de cultuur van de kerk voor mensen die naar een nieuwe manier van kerk- zijn verlangen. Daarbij is het essentieel dat de huidige bezoekers zich niet oordelend opstellen en dat we leren om mensen niet te beoordelen op hun gedrag of waarden in het leven, maar op de waarde die ze hebben als persoon.

Ook werden er nieuwe relaties opgebouwd met bedieningen in binnen en buitenland. Er waren meer externe sprekers uit eigen land in 2017 dan voorheen.

Naast de gebruikelijke ondersteuning aan bevriende bedieningen is er daarnaast ook gegeven aan zendingsprojecten werden ondersteund in Cuba (Living Water Ministries), Terri Savelle Foy (USA), Asianchurch (ps Rick Zachary), Lance Wallnau (USA), Revealing Truth (USA), World Outreach Center (Ps Pierre en Linda, Nederland). In totaal hebben we 12 procent van de inkomsten gegeven, overeenkomstig onze doelstelling. In 2018 willen we 13 procent van onze inkomsten geven.

De maandelijkse giften zijn iets toegenomen ten opzichte van 2016 en de uitgaven voor huisvestingen werden volledig gedekt door de inkomsten van het Congrescentrum. 

De vereenvoudigde staat van baten en lasten

2017 2016 Budget 2018
Inkomsten € 112.677 € 108.835 € 108.000
Giften aan goede doelen € 14.246 € 12.536 € 12.500
Pastorale bediening € 59.472 € 48.565 € 60.000
Huisvesting € 0 € 0 € 0
Personele kosten en marketing € 19.619 € 27.787 € 27.000
Saldo € 18.340 € 19.947 € 8.500

Positief resultaat wordt toegevoegd aan reserveringen voor diverse doeleinden (onderhoud gebouw, te verwachte investeringen in inventaris en apparatuur, etc.). Life Connexion heeft als doel een solide fundament te leggen voor de toekomst en de generatie(s) na ons.

Inkomsten komen tot stand door vrijwillige bijdragen van de bezoekers van Life Connexion. Hierbij wordt op geen enkele manier druk uitgeoefend en kan iedereen uit vrije beweging geven. 

Giften aan goede doelen zijn met name aan bevriende organisaties waar we mee samen werken, maar ook aan organisaties die op dat moment een nood hebben (denk aan rampen waarbij giro 555 wordt ingeschakeld, dan zoeken wij ook een manier om betrokken te zijn in het rampgebied).

Pastorale bediening betekent de kern van het werk, het verkondigen van het woord, het organiseren van trainingen en het persoonlijk begeleiden van mensen in nood.

Huisvesting wordt verzorgd door Congrescentrum Connexion Point BV, die het gebouw exploiteert in ruil voor het dragen van de huisvestingslasten. Alle winst van het congrescentrum stroomt automatisch naar Life Connexion, die enig aandeelhouder is van de BV.

Personele vergoedingen zijn reis-, verblijf-, studiekosten die essentieel zijn voor diverse leiders en voorgangers en de vergoedingen voor overige werkzaamheden (zoals kantoor en schoonmaak).

Budget

Maandelijks geven wij een update van de inkomsten, zodat door iedereen kan worden gevolgd of wij een gezonde financiële huishouding hebben. Het jaarbudget is vastgesteld op € 108.000, dit houdt in dat wij gemiddeld € 9.000 per maand aan inkomsten zouden moeten hebben. Wij weten uit de historie dat mei en juni, oktober, november en december maanden zijn die boven het gemiddelde uitkomen, en januari, februari en augustus juist onder het gemiddelde uitkomen.

Budget Actueel
Januari 2018 € 9000 € 8893
Februari 2018 € 9000 € 7602
Maart 2018 € 9000 € 5050
April 2018 € 9000 € 13258
Mei 2018 € 9000 € 7016
Juni 2018 € 9000 € 8432
Juli 2018 € 9000
Augustus 2018 € 9000
September 2018 € 9000
Oktober 2018 € 9000
November 2018 € 9000
December 2018 € 9000€ 

Volledig beleidsplan

De uitgebreide versie van het beleidsplan kan hier ook worden gedownload als PDF. 'Beleidsplan 2018'