Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

ANBI

Wettelijke publicatieplicht

Transparantie is voor Life Connexion essentieel. Een gebrek aan transparantie is een probleem waar de kerk wereldwijd veel vertrouwen mee heeft verloren. In het kader van de eisen die de overheid stelt aan een ANBI status voldoen wij dan ook van harte aan onze publicatieplicht:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Life Connexion

KVK en/of RSIN nummer
KVK is 50207040 en RSIN is 813790256

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Het herstellen van hoop en waardigheid aan de wereld met woord en daad. Daarbij wil Life Connexion relevant zijn naar iedereen, zonder een compromis aan te gaan met Gods wijsheid, kracht en heiligheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Life Connexion richt zich er op een kerk te zijn voor de toekomst, in een maatschappij waar Bijbelse normen en waarden niet meer als vanzelfsprekend zijn. Zij wil een kerk zonder kerkstructuren, zonder beperkende regels en vaste structuren ontwikkelen, met als doel een veilige plek te vormen voor iedereen met interesse in spirituele zaken en persoonlijke groei. Op die manier wil zij een positieve invloed hebben op de samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de voorganger als voorzitter en twee andere gemeenteleden die een vaste aanstelling hebben als secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Life Connexion kiest er voor om geen mensen voltijds te onderhouden, maar een team van vrijwilligers te vergoeden voor terugkerende werkzaamheden (binnen de maximale vrijwilligersvergoeding). Aan de hand van de inkomsten wordt daarnaast vastgesteld wat verantwoord is om sprekers en voorgangers te vergoeden. Jaarlijks wordt het budget opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente voor de inkomsten en uitgaven, door de cijfers publiekelijk te tonen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het eerste Coronajaar (2020) heeft een nieuwe dynamiek en focus gebracht in Life Connexion. We zijn ons meer gaan richten op de behoefte die er is in het land, om toegerust te worden met praktisch onderwijs en tools. Daarnaast is de visie om de lokale kerkactiviteiten nog verder organisch te laten verlopen. Hierdoor zijn initiatieven ontstaan vanuit de leden zelf of die door de leden zelf gedragen kunnen worden. Het traditionele beeld van kerkdiensten houden is vervangen door kerkfamilie zijn. Maandelijks werd er een wandeltocht georganiseerd door een van de leden, waarbij er aandacht was voor ieder individu. Binnen de mogelijkheden die er waren met de maatregelen, werd creatief gezocht hoe leden en buitenstaanders het beste bediend konden worden. Zo is er een drie delige zoom serie geweest over relaties. Verder was er maandelijks een tijd van meditatie en gebed, die landelijk werd gestreamd en honderden live aanwezigen trok. Ook de webinars over loslaten en bovennatuurlijk leven, werden zeer goed bekeken. Hierdoor hebben wij het aantal mensen dat betrokken is, voor het tweede jaar in rij, zien toenemen. Het aantal volgers/likes op Facebook is verdriedubbeld naar meer dan 1300, het aantal abonnees op Youtube is gestegen van 1,43K naar 2,76K en onze live gestreamde evenementen (Uur van meditatie en gebed en Webinars) werd tussen de 1500 en 4500 mensen gevolgd. Bovendien waren de reacties uit het hele land zeer positief en hebben we gemerkt dat mensen ons frisse, positieve, overwinnende en gebalanceerde geluid erg waarderen.  

Tevens was 2021 het jaar waarin we de BeStll Bijbelse mediatie app hebben uitgebracht. Deze is nu beschikbaar in de playstore (Android) en appstore (iOS) in Nederland, Suriname en het Caribische gebied.

De maandelijkse giften zijn veel hoger geweest dan wij hadden gebudgetteerd. Dit is grotendeels veroorzaakt door de giften inzake de bijbelse meditaties, maar ook zeker door de toegenomen vrijgevigheid van de vaste donateurs van Life Connexion.

Naast de gebruikelijke ondersteuning aan bevriende bedieningen en het zendingsprojecten in India (The Jesus Way kindertehuis) hebben wij diverse projecten in Nederland ondersteund. Wederom is er een reservering gemaakt, zodat wij klaar zijn om projecten te ondersteunen die in lijn zijn met de visie van Life Connexion.

Congrescentrum Connexion Point had dit jaar een beperkte omzet, die er voor heeft gezorgd dat de huisvestingskosten gedekt werden en Life Connexion niet bij hoefde te springen. Connexion Point is echter nog niet in staat geweest de aangegane lening terug te betalen, omdat daar de middelen voor ontbraken.

De vereenvoudigde staat van baten en lasten


2019

2020*

Budget 2021

Inkomsten

€ 122.242

€ 173.975

€ 120.000

Giften aan goede doelen

€ 12.734

€ 17.711

€ 13.200

Pastorale zorg

€ 56.280

€ 48.634

€ 60.000

Overige bedieningen

€ 6.386

€ 7.314

€ 4.800

Personele kosten

€ 15.398

€ 16.052

€ 18.000

Marketing

€ 3.363

€ 9.170

€ 12.000

 SALDO (reservering)

 € 28.081

 € 75.094

€ 12.000

Life Connexion heeft als doel een solide fundament te leggen voor de toekomst en de generatie(s) na ons.

Inkomsten komen tot stand door vrijwillige bijdragen van de bezoekers van Life Connexion. Hierbij wordt op geen enkele manier druk uitgeoefend en kan iedereen uit vrije beweging geven. Tijdens bijeenkomsten wordt er niet gecollecteerd.

Giften aan goede doelen zijn met name aan bevriende organisaties waar we mee samen werken, maar ook aan organisaties die op dat moment een nood hebben (denk aan rampen waarbij giro 555 wordt ingeschakeld, dan zoeken wij ook een manier om betrokken te zijn in het rampgebied). Recentelijk hebben wij ook bijdragen kunnen geven aan actieve organisaties in het oorlogsgebied in Oekraïne.

Pastorale bediening betekent de kern van het werk, het verkondigen van het woord, het organiseren van trainingen en het persoonlijk begeleiden van mensen in nood.

Huisvesting wordt verzorgd door Congrescentrum Connexion Point BV, die het gebouw exploiteert in ruil voor het dragen van de huisvestingslasten. Alle winst van het congrescentrum stroomt automatisch naar Life Connexion, die enig aandeelhouder is van de BV.

Personele vergoedingen zijn reis-, verblijf-, studiekosten die essentieel zijn voor diverse leiders en voorgangers en de vergoedingen voor overige werkzaamheden (zoals kantoor en schoonmaak).

Budget

Maandelijks geven wij een update van de inkomsten, zodat door iedereen kan worden gevolgd of wij een gezonde financiële huishouding hebben. Het jaarbudget is vastgesteld op € 120.000, dit houdt in dat wij gemiddeld € 10.000 per maand aan inkomsten zouden moeten hebben. Wij verwachten dat de inkomsten hoger zullen liggen, maar vinden het niet verantwoord om daar nu onze uitgaven structureel op aan te passen. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld en geaccordeerd door het bestuur.


Budget Actueel
Januari 2022 € 10.000 € 9.819
Februari 2022 € 10.000 € 16.633
Maart 2022 € 10.000 € 8.456
April 2022 € 10.000 € 13.296
Mei 2022 € 10.000 € 10.374
Juni 2022 € 10.000 € 13.007
Juli 2022 € 10.000 € 17.026
Augustus 2022 € 10.000 € 7.714
September 2022 € 10.000 € 6.358
Oktober 2022 € 10.000 € 10.301
November 2022 € 10.000 € 10.693
December 2021 € 10.000

*voorlopig saldo

Volledig beleidsplan

De uitgebreide versie van het beleidsplan kan hier ook worden gedownload als PDF. 'Beleidsplan 2022'

Het standaardformulier voor kerkgenootschappen kan hier gedownload worden