Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:15 tot 12:00
kom je ook?

Samen bouwen voor de toekomst

Auteur
Een nieuw jaar is als een nieuw hoofdstuk.

De mens is op aarde geplaatst om te heersen, niet om als slachtoffer van omstandigheden door het leven te gaan. Daarom weten wij dat God jou en mij en ons allemaal uitnodigt om zelf de auteur van ons boek te zijn, en niets aan toeval en omstandigheden over te laten.

Doelen en dromen
De Bijbel vertelt ons op veel plaatsen dat het belangrijk is om te bidden: tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. (Johannes 16:24) Jezus draagt ons hier zelfs op om in Zijn Naam, met Zijn autoriteit, te bidden, tot onze vreugde vervuld is. Het opstellen van dromen en doelen is een hele concrete vorm van bidden. Zeker als je God er in betrekt en je plannen en doelen aan Hem toevertrouwd.

Visie en missie 
Life Connexion wil ook in 2019 jouw krachtige en warme thuisbasis zijn. Wij willen de plek zijn waar je wordt toegerust om jouw missie te volbrengen. De missie van Life Connexion, onze gezamenlijke ontdekkingstocht, is om te ontdekken hoe we een wereld kunnen bereiken die zich steeds verder heeft afgekeerd van de kerk. Dit doen we zonder compromis aan Gods liefde, kracht en heiligheid. 

Gedeelde verantwoordelijkheid 
Hoe raar zou het zijn als een gezin met kinderen alleen maar bezig is om die kinderen te vertellen hoe belangrijk het gezin is en verwacht dat die kinderen tot in lengte van dagen altijd thuis zijn en meebouwen met het gezin? Een gezin is juist de plek waar je wordt toegerust om als zelfstandige, stabiele persoon de wereld in te gaan en een verschil te maken! Maar hoe raar zou het zijn als een gezin met kinderen die kinderen geen enkele verantwoordelijkheid geeft om mee te delen in de dingen die gedaan moeten worden en de zorg voor elkaar? Als ouders alles doen en de kinderen zelden meedelen en meedoen in de verantwoordelijkheden van het huishouden? Wij willen met het gezin van Life Connexion samen steeds beter leren om die balans te vinden tussen toerusting en samen verantwoordelijkheid nemen. Op die manier kunnen we een krachtige thuisbasis bouwen en zijn en samen een enorm verschil maken in de wereld.

Toerusting
Die thuisbasis zijn wij door de volgende componenten beschikbaar te stellen:

  1. Iedere zondagochtend een Life Celebration – Hoe belangrijk is het om de week te beginnen met los te komen van de stress en de hectiek van de huidige opgejaagde maatschappij. Meer dan ooit willen we dat je zondag tot rust kunt komen, op kunt laden, geïnspireerd kunt worden en anderen kunt inspireren en bemoedigen en vice versa.
  2. Iedere zondagochtend en op woensdag 'Helemaal Gelukkig' training – door de Bijbel heel praktisch te maken, brengen we Koninkrijksprincipes voor geluk en succes in ieder gebied van het leven. Dit programma heeft het vermogen om transformatie in je leven te brengen, en dat wat zwak en verwaarloosd is, tot je kern kracht te maken.
  3. Eerste zondag van de maand avonden – als je weet dat God je heeft geplaatst in de unieke Life Connexion familie, zorg dan dat je hoge prioriteit geeft aan de avondbijeenkomsten. We hebben vier smaken:
  • Air force training – een uur van gebed van 20-21 uur, waarin een van de leiders voorgaat in gebed en eventueel zijn hart deelt over dingen die spelen in de gemeente en de wereld. 
  • Special Forces training – De commando’s van God zijn degenen die hun opdracht aanvaard hebben om Gods Koninkrijk te brengen in een van de zeven gebieden van de samenleving waarin God hen heeft geplaatst. Tijdens deze avonden wordt je specifiek toegerust om je opdracht uit te voeren en leer je om een support groep om je heen te hebben.
  • In His Presence – Op deze unieke avonden nemen we extra de tijd om in de aanwezigheid van God te zijn met lofprijs en aanbidding, in de verwachting dat God zich machtig betoont met wonderen en tekenen. Ook wordt je toegerust om te functioneren in de gaven van de geest.
  • Leiderschapstraining – Life Connexion is geen kerk met een pyramide structuur met leiders en volgers, maar juist een gezin waarin iedereen zijn of haar plek van leiderschap leert in te nemen. Wil je toegerust worden in leiderschap? Het huis van God is de beste plek om je talent, karakter en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Ontdek de voldoening en vreugde van jezelf niet verschuilen, maar mede eigenaarschap te nemen in iets unieks wat God aan het doen is in Life Connexion. Want samen maken we een verschil!

Daarnaast zullen we nog met enige regelmaat kennismakingsbijeenkomsten en ‘next step’ zondagen inplannen. Deze hebben als doel nieuwkomers in Life Connexion te helpen om ons beter te leren kennen.

Wij zijn altijd op zoek naar de perfecte balans tussen tijden voor toerusting, zonder daarmee te veel tijd en energie (en oppas) van jou te vragen. Daarom zijn er zo min mogelijk activiteiten door de week. Wel zijn er verder plannen om meer training en inspiratie online beschikbaar te stellen.

Het jaar van dieper vertrouwen
Dit jaar is geen jaar van training en voorbereiding meer, maar God gaat ons, als gemeente en de leden in het bijzonder, inzetten in Zijn machtige strategie om de wereld te bereiken. We zullen meer dan ooit succes, invloed en overvloed ervaren. We zullen meer dan ooit Zijn gunst en zegen op ons leven zien. Onze focus hierbij moet zijn op een diepe, intieme wandel met Hem. Vanuit die intimiteit en rust, kunnen we te midden van de uitdagingen van deze wereld, vrij van stress en spanning, Gods stem verstaan en doen wat Hij van ons vraagt.

Een jaar van meer naar elkaar omzien
Wij weten dat in deze tijd het heel belangrijk is dat we er voor elkaar zijn, dat we naar elkaar omzien, dat we in eenheid wandelen en elkaar steunen in onze missie. Daarom zullen we regelmatig stimuleren dat we initiatief nemen om relaties te bouwen en onderhouden. Terwijl de maatschappij steeds oppervlakkiger wordt, en we via Social Media denken vriendschappen te kunnen onderhouden, is het heel belangrijk dat we echt met elkaar zijn en de interesse in elkaar concreet maken. Daarom openen we de zaal om 10.15 uur, hebben we een pauze en tijd voor elkaar na de officiële bijeenkomst. Maar we gaan op zoek naar meer oprechte en natuurlijke manieren om elkaar beter te leren kennen. Wij geloven niet dat het de bedoeling is om in deze fase kleine groepen in te gaan delen, of meer structuur aan te gaan brengen zodat mensen elkaar meer ontmoeten.

Wij willen in plaats daarvan een cultuur zien ontstaan waarin mensen oprecht en echt met elkaar meeleven en waar er op een natuurlijke manier relaties en vriendschappen ontstaan. Als er vragen, opmerkingen, suggesties zijn, schroom dan niet om contact met het leiderschap op te nemen. Dat kan op zondag, na afloop van de meeting, of per email (zie de adressen onderaan de mail). Namens het oudstenteam wil ik jou bedanken dat je deel uitmaakt van iets opwindends en unieks wat God gaat doen door Life Connexion. We hebben een lange (leer)weg achter de rug, maar zoals ik vaak zeg: The climb will be worth the view!

Ik zeg niet dat het eenvoudig was of wordt, maar alles wat wij en alles wat jij hebt meegemaakt, zal het allemaal waard zijn!

Partners in de Grote Missie!

Gertjan & Andria

p.s.: Aanstaande zondagavond tijdens de Airforce Training, zullen we deze missie en visie verder uitbidden en wellicht dingen nog verder delen.

Zorg dat je er bij bent, live of online!

Emailadressen:
tim@lifeconnexion.nl
roel@lifeconnexion.nl
gertjan@lifeconnexion.nl
widy@lifeconnexion.nl
andria@lifeconnexion.nl
lydia@lifeconnexion.nl

Facebook reacties:
Reacties: