Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:15 tot 12:00
kom je ook?

Horen ademhalings- en ontspanningstechnieken wel thuis in de kerk?

Geestelijk groeien
Om geestelijk te groeien en sterker te worden, kennen we in de westerse christelijke geloofsbeleving meerdere elementen:

  • Bidden en voorbede, met name het vertellen aan God welke noden er zijn.
  • Het bidden in de geest (in tongen), vooral iets voor charismatische christenen.
  • Het lezen en bestuderen van de Bijbel.
  • Het memoriseren en belijden van Bijbelteksten.
  • Etcetera.

Verwaarloosde discipline
Je hoort nu steeds vaker dat mediteren een verwaarloosde discipline is onder (met name westerse) christenen. Veel mensen ervaren nieuwe vreugde, vrede en diepgang in hun geloofsleven, door de stilte op te zoeken en Gods Woord te overdenken. Persoonlijk geloof ik dat we helemaal aan het begin staan van een unieke ontdekkingstocht, naar een leven met echte Goddelijke kracht. Maar voordat we die zoektocht beginnen, wil ik christenen helpen die in hun oprechtheid menen dat meditatie een gebied is dat wij niet behoren te betreden.

Monniken
Het is overduidelijk dat oosterse religies mediteren centraal hebben gesteld in het beoefenen van hun godsdienst of hun filosofie. Boeddhistische monniken zijn in staat om hun bewustzijn zo te beïnvloeden dat hun lichaam niet reageert op natuurlijke omstandigheden, maar op de realiteit die zij visualiseren. Het beeld van monniken die uren mediteren in ijzige temperaturen zonder te bevriezen, zul je misschien wel eens hebben zien langskomen. 

Jezus belijden
We weten dat elke beweging die niet belijdt dat Jezus de Zoon van God is, die mens is geworden, niet uit God is (I Johannes 4:2). Toch is het niet zo, dat daarmee automatisch alles wat de niet Jezus belijdende tradities beoefenen, op een leugen is gebaseerd. Sterker nog, de kracht van een misleiding zit juist in de dosis waarheid die vermengd is met de leugen. Ik gebruik wel eens als vergelijking dat we ook niet stoppen met geld gebruiken omdat we weten dat er vals geld in omloop is. Misschien iets kort door de bocht, maar je snapt de gedachte, we gaan niet stoppen met Bijbelse meditatie, omdat er ook een valse vorm in omloop is.

Ademhalingsoefening nodig?
De vraag is nu, is het nodig om ademhaling- en ontspanningsoefeningen toe te voegen aan Bijbelse meditatie. Hier is veel over te zeggen en daar zullen we in de komende tijd in ons onderwijs ook verder op in gaan. Maar laten we eens kijken wat Jezus zegt over bidden:

Mattheüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.
8 Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

Jezus zegt dus allereerst dat het heel belangrijk is dat je de deur sluit voordat je bidt, met andere woorden ‘zorg dat je geen afleiding hebt, dat je in een situatie komt van rust, stilte en afzondering’. Het woord ‘verborgene’ kan ook vertaald worden met ‘geheime plek of verborgen plek’. Dit gaat onder andere over de innerlijke mens; God is geen God die op zoek is naar de juiste woorden, maar naar het juiste hart (II Kronieken 16:9). Dat blijkt ook uit het vers waarin God zegt dat de omhaal van woorden niets toevoegen aan je gebed. Jezus benadrukt dat God je door en door kent en weet wat je nodig hebt.

Als God alles al weet?
Hiermee lijkt de vraag gerechtvaardigd of bidden dan nog wel zin heeft. Interessant is dat in oude christelijke tradities er een duidelijk onderscheid was tussen katafatisch gebed en apofatisch gebed. Bij de eerste vorm werd expliciet gebeden om zaken met gebruik van woorden, terwijl apofatisch gebed juist draaide om stilheid en vertrouwen, een puur hart in de aanwezigheid van God. Bij apofatisch gebed draait het om het vullen van je hart en denken met het besef dat God groot, almachtig, genadig en liefdevol is. Het is de combinatie van beide vormen van gebed, die zorgt voor geestelijke kracht en een overwinnend leven.

De aanwezigheid van God
Ademhaling en ontspanning zijn slechts middelen om tot rust te komen, je aandacht te verzetten van alle hectiek om je heen en gericht te zijn om je innerlijke leven. Het zijn middelen om de deur dicht te doen, zoals Jezus dat noemt. Dat deze technieken ook door oosterse en new age tradities worden toegepast, is geen reden om ze niet te hanteren. Voor mij is het vanzelfsprekend dat Jezus in zijn geweldige gebedsleven zeker ook wist hoe Hij de deur dicht moest doen om in die conditie te komen waarin Hij de aanwezigheid van Zijn Vader kon ervaren. We weten dat God overal is, maar wij ervaren hem niet altijd, maar wel als we de rust in gaan. Hier zullen wij nog veel meer op in gaan de komende tijd. 

Op bezoek gaan of visite ontvangen
Laat ik afsluiten met de beste vergelijking tussen meditatie en gebed. De traditionele vormen van tijd met God, ook wel stille tijd genoemd, zijn er eigenlijk op gericht dat wij op bezoek gaan bij God. Het is overigens opvallend dat het enige wat er vaak ontbreekt aan onze stille tijd, is de echte stilte van het hart. Daarom is meditatie, zoals de Bijbel die in het oude en nieuwe testament naar voren brengt, te vergelijken met het ontvangen van God bij ons op bezoek. We ondernemen geen actie, maar zijn vol verwachting van zijn komst. Dat is de essentie van mediteren. Dat is wat mijn leven heeft veranderd, verrijkt en wat we graag aan iedereen mee willen geven!

Facebook reacties:
Reacties: