Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

Het corona vaccin: wat zou Jezus doen?

Op een of andere manier is het in mijn omgeving vanzelfsprekend dat je (fel) tegen het corona vaccin bent. ModeRNA staat immers voor het modereren van ons RNA en zelfs huisartsen waarschuwen voor het gevaar! Dus voor mij is het makkelijk om tegen alle corona maatregelen en tegen het vaccin te zijn. Ik denk dat ik dat ook wel zou zijn geweest, als ik niet heel veel geleerd had in de afgelopen decennia. Morgen wordt ik 52 jaar en ben ik ruim 30 jaar christen, en hoe naar ik het ook vind om toe te geven, ik ben gebalanceerder en genuanceerder gaan denken. Ik vind mezelf niet oud, maar wel volwassener. Ik weet niet meer dan vroeger, maar ik weet nu wel hoe weinig ik eigenlijk weet. Het voelt eigenlijk alsof ik dus minder weet dan vroeger, omdat ik inzie hoeveel er te weten is.

Heen en weer
Christenen hebben de zwakte om heen en weer geslingerd te worden*, volgens Paulus. Christenen kunnen geloven dat het virus tijdens de paasdagen plotseling zal verdwijnen, dat Trump president wordt ook al is Biden verkozen en dat het virus een opgezet plan is om de nieuwe wereldorde te vestigen. Even later is Biden Gods plan en het virus Gods zegen om de mens in de rust te brengen.

Nuchter
Nuchter en waakzaam, dat is het advies om niet in de valstrik van de duisternis te lopen. De kerk wordt nu langzaam wakker en kijkt slaperig om zich heen en vraagt zich af waar ze is. Maar de nuchterheid is nog ver te zoeken.

Aanhangers
Het is voor een stem in de christelijke wereld makkelijker om extreme standpunten in te nemen en dan grote groepen fanatieke aanhangers te verzamelen, dan een genuanceerd standpunt in te nemen. Het is namelijk moeilijk om medestanders te vinden voor een nuchtere balans. Toch is dat waar ik me voor geroepen weet. Dus met alle vrijmoedigheid die ik heb, met alle risico’s om mensen voor de voeten te stoten of likes te verliezen en dislikes te krijgen, wil ik de nuance opzoeken.

Protestants
Wie vroeger goed heeft opgelet bij geschiedenis weet dat de protestantse beweging is ontstaan toen de hervormde vorsten een protest indienden in 1529 om los te kunnen komen van de rooms-katholieke leer en tradities. Sinds de eerste afscheidingsbeweging van Luther in 1511, heeft zich elke keer opnieuw weer een beweging afgescheiden van de vorige. Protesteren, het niet eens zijn, het beter weten, zit dus in het patroon van de protestantse kerk. Ook al was het protest zeer gerechtvaardigd, het is een interessante om je af te vragen of het ook op een manier had gekund waarbij de eenheid in de kerk bewaard was gebleven?

Trump
Maar goed, inmiddels zijn protestantse christenen in Amerika goed in protesteren tegen de verkiezingsnederlaag van Trump en Nederlandse christenen protesteren tegen de lockdown, de avondklok, de beperkingen voor kerken, de anderhalve meter maatregel en we zijn tegen mondkapjes. Het is ook duidelijk dat de radicale, toegewijde, bijbelgetrouwe protestantse christen tegen het vaccin is. Dat vind ik verder prima. Maar ik vraag me wel eens af, waar zijn we eigenlijk voor? Wat is het plan van de kerk om de wereld te verlossen van de huidige situatie? Of is de situatie al niet meer te redden en wachten we op het einde der tijden?

Geen angst
Als het goed is, ben jij niet bang voor het corona virus. Wij hebben immers geen geest van angst, we hebben de overwinning in Christus. Maar er zijn heel veel mensen wel bang, dat zie je als je kijkt naar al de teststraten, waar mensen grof geld betalen om gerustgesteld te worden of bevestigd te worden dat hun hoestje inderdaad het gevreesde virus is. Er zijn dan ook mensen heel ziek van het virus en niet weinig mensen zijn er ook aan overleden. Natuurlijk geven de cijfers een vertekend beeld en is het opmerkelijk dat de normale griepgolf uitblijft en blijft de vraag hoe hoog de oversterfte nu echt is. Maar als je er goed over nadenkt, en je ziet dat de hele wereld in de grip is van dit virus. Je ziet dat zelfs Zweden nu wat terugkrabbelt en maatregelen treft. Je moet dan tot een van de volgende conclusies komen: of de hele wereld is gek geworden of er is echt iets aan de hand.

In het midden
Toch heb ik een verrassend alternatief voor je: misschien ligt de waarheid wel in het midden? Misschien moeten we gewoon inzien dat we nog niet het inzicht hebben om precies te weten wat er speelt? Misschien zijn er veel mensen aan de macht, die goed willen, maar niet weten hoe dat moet. Maar misschien spelen er ook wel degelijk machten die de mensheid drijven naar meer duisternis. Misschien is dit scenario precies wat de duivel gebruikt om de mens steeds verder zijn vrijheid te laten opgeven om daarvoor zekerheid en vrede terug te krijgen. Misschien zagen alle profeten die profeteerden dat Trump president zou worden, wel iets van de corruptie en machtsspelletjes, maar zagen ze andere aspecten over het hoofd. Misschien hebben voor- en tegenstanders van vaccinaties allebei een punt.

Vredestichters
De Bijbel zegt dat vredestichters zalig zijn en kinderen Gods genoemd zullen worden. Als ik lees wat veel christenen posten op social media, denk ik dat ze niet aangemerkt zullen worden voor vredestichters. Ik wil nu dus geen stellige mening verkondigen, maar wel jou aanzetten tot denken in nuance.

Anders denkenden
De kern van deze kerkloze tijd is dat we worden teruggeworpen op onze eigen relatie met God. Maar in plaats van zelf van God te horen, zoeken we een groep met een standpunt dat bij ons klikt en worden we steeds verder versterkt en bevestigd in onze denkrichting. Daarom is het zo belangrijk dat je tijd neemt om van God zelf te horen, niet van gelijkgestemden die elkaar steeds verder heen of weer slingeren. Daarom luister ik altijd naar beide kampen, neem ik de tijd om op zoek te gaan naar meningen van mensen die er anders over denken dan ik.

Logica
Toen ik God afgelopen dagen zocht omtrent vaccinatie, begon ik dingen in te zien die tegen mijn opvattingen in gingen. Dan moet je weten dat toen ik me zo’n 17 jaar geleden ging verdiepen in vaccinaties ben ik direct gestopt met het laten inenten van mijn kinderen. Ik was er stellig van overtuigd dat je wel heel veel geloof nodig hebt, om je kinderen te laten inspuiten met al die mixen en cocktails. Dat vaccins ziektes als polio hadden verdreven in derde-wereld landen, nam ik ter kennisgeving aan. Met die vaccinaties kwamen immers ook meer hygiëne en betere zorg, was mijn eenvoudige en logische redenatie.

Koepokken
Toch wist ik dat het principe van vaccinatie echt werkt en voor veel mensen letterlijk een Godsgeschenk was. Even een kleine opfriscursus. In de 18e eeuw ontdekte Edward Jenner, een Britse arts, dat melkmeisjes die koepokken hadden gehad (een milde vorm van de gevreesde pokken) bestand waren tegen het echte pokkenvirus. In die tijd stierven 10 tot 20 procent van de bevolking aan pokken. Door mensen te besmetten met koepokken, in het Latijn, vaccinia, waren ze dus beschermd. Dit heeft de wetenschap op het spoor gezet om zogenaamde vaccins te ontwikkelen voor allerlei gevreesde ziektes.

Inenten
Het idee is dus om immuniteit te creëren in het lichaam, door het immuunsysteem te activeren met  een verzwakte, aangepaste, verwante vorm van de ziekte, waarvan men zeker weet dat het immuunsysteem dit kan overwinnen. Op die manier is het lichaam bestand tegen de ziekte. Een ander woord voor vaccineren is inenten, een woord dat komt uit de landbouw, waarbij een niet eigenlijk stukje van een plant, struik of boom, op een ander stukje wordt gekweekt. 

Roeiboot en sloep
We kennen allemaal waarschijnlijk het bekende voorbeeld van de oude man die op het dak zit bij een overstroming van het dorp en God had gebeden om redding. Ondanks het aanbod van de roeiboot, de sloep en de helikopter, bleef de man er bij dat Hij liever op God wilde vertrouwen voor zijn redding. Eenmaal in de hemel aangekomen klaagde Hij bij God waarom Hij hem niet was komen redden. God vroeg Hem waarom de roeiboot, de sloep en de helikopter die Hij had gezonden, niet voldoende waren geweest. Zou deze waarheid niet eens heel erg toepasselijk kunnen zijn op de situatie waarin we nu terecht gekomen zijn. 

Dienen van de mensheid
We bidden en geloven dat het virus plotseling verdwijnt. Ook ik keek vol verwachting uit naar de uitwerking van de opstandingskracht met Pasen 2020. Even leek het er op dat het virus zich ook gewonnen gaf, maar inmiddels weten we dat er toch weer nieuwe golven mogelijk bleken. In plaats van het vaccin te zien als iets waarin God de mens tegemoet komt, neemt het merendeel van de gelovigen stellig positie in dat ze zich niet gaan laten inenten.

Ik kan ook heel makkelijk allerlei argumenten bedenken om het niet te doen. Daarom is het een mooie vraag, wat zou Jezus doen? Maar ik denk dat Jezus in Zijn verlangen om de mensheid te dienen, zich best wel eens heel anders zou kunnen opstellen richting het vaccin, dan wij momenteel doen. 

Jezus nam onze ziekten op Zich
Bedenk goed dat Jezus zelf als vaccin werkt voor Zijn lichaam. De profeet Jesaja geeft ons inzicht in het verlossingswerk in Jesaja 53 vers 4 ‘Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.’ In vers 10 vervolgt hij ‘Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.’ Dus Jezus werd ziek voor ons, Hij nam onze zonde en ziekten op zich. Hij activeerde het immuunsysteem van Zijn lichaam, en dat zijn wij. En in vers 5 staat vervolgens: ‘Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.’ Dus door de ziekte die Jezus leed, hebben wij immuniteit. Wat een geweldige waarheid. 

Verbazen
Dus laten we duidelijk zijn, als Jezus nu op aarde leefde, was Hij ons voorgegaan in de oplossing van dit virus dat de wereld teistert. Hoe dat er uit zou zien, dat kan ik zo niet aangeven. Maar bedenk dat Jezus zelf een vaccin werd voor de redding van de wereld. Voor Jezus was het altijd heel belangrijk om te laten zien dat Hij deel uitmaakte van de mensheid. Het zou je verbazen hoe Jezus met zo’n vaccin om zou zijn gegaan.

Dienstbetoon
Als ik het vaccin neem, dan doe ik dat uit dienstbetoon naar de mensen om mij heen. Dan doe ik dat omdat mijn geloof zo groot is, dat ik weet dat het vaccin mij niet zal schaden en wellicht nog zal helpen om immuniteit te ontwikkelen. Dan doe ik dat omdat ik niet bang ben dat God de grip op de aarde totaal kwijt is geraakt. Dan doe ik dat in alle nederigheid. 

Paars mantelpakje
Pamela Harris werd aangesteld als vice president van Joe Biden. Er is al zoveel gezegd over deze aanstelling en er was zoveel geprofeteerd dat het anders zou lopen, dat ik had verwacht dat christenen in alle nederigheid zouden toegeven dat ze dingen niet helemaal juist hadden gezien. Maar tot mijn verbazing kwamen de meest bizarre openbaringen voorbij op social media. Het paarse mantelpakje met parelketting dat ze droeg, was voor mensen de bevestiging was zij de hoer was uit Openbaring 17:4 (En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen).

Complotdenkers
Gelovigen zijn heel vatbaar voor emotionele extremen en houden ervan om heen en weer geslingerd te worden. Veel onderzoeken tonen aan dat christenen om diverse redenen vatbaarder zijn voor complot-theorieën dan nuchtere atheïsten:

  • Christenen zijn voorbereid op een eindtijd zoals dat in de Bijbel wordt omschreven, waarin duisternis en kwade machten zich zullen manifesteren.
  • Christenen zoeken in geloof een absolute zekerheid en houvast; als dat door een crisis ontbreekt zoeken ze houvast in een overtuigend scenario in plaats van de nuance.
  • Christenen wantrouwen per definitie de seculiere wereld, wetenschap, media en overheid.

Daarom is het zo essentieel dat er een helder geluid uitgaat in en vanuit de kerk. De kerk hoort het licht te zijn voor de wereld, maar momenteel tast zij in het duister. Het licht dat zij meent te hebben, toont alleen de zwakke plekken van de wereld, maar niet de heerlijke uitredding van Gods Koninkrijk.  

In controle
Dus als een paars mantelpakje voldoende is om Pamela Harris te zien als de hoer uit het boek van Openbaringen, waarom kunnen we dan niet erkennen dat het op zijn zachts bijzonder is dat Israël, Gods kanaal van redding voor de mensheid, voorop loopt in het vaccineren van de bevolking. Waarom kunnen we dan ook niet enthousiast worden over andere, nuchtere openbaringen, waaruit blijkt dat God gewoon in controle is. Waarom willen we geloven dat het donkerder en duisterder is dan het werkelijk is. Waarom kunnen we niet zien op zaken die God verheerlijken, in plaats van op zaken die de duisternis bevestigen?

Fascinatie
Mijn echte fascinatie gaat uit naar de vaccinatie van Israël. Het volk is zo gewend om te knokken en te overleven, dat ze duidelijk snel weten te acteren in tijden van crisis. Deze maand hebben naar verwachting alle zestig-plussers hun tweede prik gekregen en hoeven zich niet meer aan de lockdown maatregelen te houden. Als je de situatie kritisch bekijkt, zijn er heel veel kanttekeningen te plaatsen bij hoe Netanyahu dit voor elkaar heeft gekregen. Dat wil ik zeker gezegd hebben. Maar feit is nu wel dat de hele wereld kijkt naar Israël, want daar zal blijken of het vaccin inderdaad het antwoord zal blijken te zijn. Begin maart weten we aan de bezetting van de IC’s, en met name het aantal zestig-plussers, of vaccineren de mensheid kan verlossen van deze plaag.

De nuance
De balans vinden, de nuance zoeken, de extremen mijden, volwassen denken en vredestichters worden, dat is de oproep die ik wil plaatsen. We moeten onder ogen zien dat de mens op zoek is naar de wijsheid uit de hemel, om dit probleem aan te pakken. Christenen hebben het antwoord al: “geloof in Jezus als geneesheer, die door Zijn striemen als vaccin functioneert voor een ieder die Hem aanneemt”. Helaas is dit geen antwoord waar de wereld wat mee kan. God in Zijn genade wil de mens helpen, bijstaan, toerusten met wijsheid en inzicht. Dit heeft Hij keer op keer gedaan, zodat de mens meer ruimte, tijd en vrede heeft, om Hem te zoeken en te vinden. Daarom moeten we bidden voor degenen die in gezag gesteld zijn. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, we moeten bidden voor degenen die met beperkte wijsheid ons proberen te leiden. Zelfs als hun motieven niet altijd zuiver zijn, is het aan ons om te bidden. 

Antwoord
Zoals de mensheid nu moet ontdekken hoe ze antwoord kan bieden aan het corona virus, zo moet de kerk opgroeien en sterk worden en het antwoord weten te bieden aan de wereld in nood. Dat is niet door mensen te verblinden met niet relevante inzichten over paarse mantelpakjes en farmaceutische bedrijven die er op uit zijn om de populatie uit te dunnen. Jazeker, de wereld ligt al in de greep van de farmaceutische industrie, precies zoals er staat in Openbaring 18:23: ‘want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij (pharmakeia) werden alle volken verleid’. Dit is een patroon dat speelt in de wereld, maar door het in het extreme te trekken en door met achterdocht en angst in de wereld te staan, verlies je het vermogen om helder te zien waar we staan. 

Zijn wegen
Zo zijn er velen die een Woord van God menen te hebben ontvangen, of een droom, een profetie, een beeld of visioen, maar die niet bekend zijn met de wegen van God. Zij brengen meer angst en onrust, dan hoop en inzicht. Wordt nuchter en waakzaam!

*Efeziërs 4
14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

 

Facebook reacties:
Reacties: