Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

Get into the flow

Mensen zijn gefascineerd door het fenomeen flow! Johan Cruijff gaf ook aan dat hij het onverklaarbaar vond hoe hij in staat was om in een fractie van een seconde een bal exact de juiste richting, snelheid en curve mee te geven. De mens is tot magistrale dingen in staat, mits in de juiste setting. Zulke prestaties komen niet tot stand onder stress of onder grote druk, kortom niet vanuit een prestatie mindset. Juist wanneer mensen opgaan in wat ze doen, doen waar ze voor gemaakt zijn, genietend van hun talent en niet bezig zijn met het goed of fout doen, komen ze in die staat van moeiteloos presteren.

Moeten brengt moeite
Doordat de samenleving gericht is op prestatie, op succes en falen, op kwalificeren door dingen juist te doen, komen we in een leven terecht dat ons weghaalt van onze flow. Steeds meer jongeren komen op jonge leeftijd in overspannenheid en burn-out terecht en ouderen gaan door allerlei crises heen. De kerk heeft eigenlijk geen antwoord gehad, omdat ze zelf ook uitging van prestatie gericht denken: je moet goed leven, je moet niet zondigen, je moet tijd met God nemen, je moet de bijbel lezen, je moet bidden, je moet naar de kerk, je moet geld geven en ga zo maar door.

Moeiteloos leven
Door ons te richten op prestaties om verder in het leven te komen, drijven we steeds verder weg van het leven zoals God dat heeft bedoeld, het moeiteloze leven. Dat is geen leven zonder weerstand of vervolging, dat is geen leven waar je geen tegenstand zult hebben, maar wel een leven waarin je elke dag als een geschenk ervaart.

Uitdaging
Om in de flow te komen heb je nodig dat het niveau van uitdaging past bij je toerusting. Als je teveel wordt uitgedaagd ervaar je stress als je te weinig uitdaging ervaart wordt het leven saai en betekenisloos. Paulus beschrijft perfect hoe zijn leven in een flow terecht is gekomen: “Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.” (I Korinthe 15:10). Paulus presteerde meer dan iedereen, omdat hij had ontdekt hoe niet hij, maar Gods genade door hem heen kon stromen.

Genade 
Bij Life Connexion willen we de omgeving creëren waarin je leert om dat moeiteloze leven, dat leven in de flow, in te gaan. Genade is meer dan een doctrine, het is een persoon die je leert dat er een totaal andere insteek is voor het leven. In Mattheüs 11:28 doet Jezus de bekende, maar o zo krachtige oproep aan een maatschappij die gebukt gaat onder prestatie denken: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Het is Jezus die jou uitnodigt om de prestatiemaatschappij vaarwel te zeggen, om de religieuze systemen waarin je je moet kwalificeren voor Zijn zegen te doorbreken en de echte rust voor je ziel te gaan ontdekken. 

Wil jij je flow ontdekken, zorg dan dat je de webinar van 9 mei niet mist, via deze link kun je je aanmelden!

Facebook reacties:
Reacties: