Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:15 tot 12:00
kom je ook?

De drie gevaren van een kerk met een ambitieuze visie

“Zonder visie verwildert het volk” vertelt ons de wijze koning Salomo in Spreuken 29:18. Visie voor morgen motiveert om vandaag de juiste keuzes te maken. Visie voor een kerk zorgt ervoor dat er als team synergie ontstaat en er samen geweldige dingen bereikt kunnen worden. Toch zijn er gevaren wanneer leiderschap gegrepen wordt door een ambitieuze visie, hoe nobel deze ook klinkt. We zetten drie gevaren op een rijtje:

Het gevaar van besmet onderwijs

Een super ambitieuze visie zorgt ervoor dat het onderwijs in de kerk wordt beïnvloed door de doelstellingen van de kerk en niet door de geestelijke noden van de leden. Ook al is de titel van een preek nog zo oprecht, als het leiderschap gedreven wordt door de uitdagingen van de visie, zal de preek toch altijd oproepen tot bijdragen aan de visie. Een preek over God liefhebben zal al snel gaan over Gods huis liefhebben. Een preek over je plek innemen, zal al snel gaan over je plek innemen in de kerk. Wat je aandacht geeft groeit, dus ook de prediking wordt beïnvloed door de visie.

Het gevaar van onverantwoord rentmeesterschap

Een super ambitieuze visie zorgt ervoor dat het leiderschap het verantwoord vindt dat leden financieel meer bijdragen dan ze zich kunnen permitteren. God heeft immers de blijmoedige gever lief, en Hij geeft zaad aan de zaaier. Hoe meer je bijdraagt aan het realiseren van de geweldige visie van de gemeente, hoe meer je financieel de zegen van God kunt verwachten. Hier zit zeker veel waarheid in, maar toch is het essentieel te weten dat de leden niet kunnen bijdragen zonder zelf ontwikkeld te zijn in geloof voor voorziening. Daarom zegt de Bijbel dat we niet meer moeten geven dan we in ons hart hebben voorgenomen.

Het gevaar van beperkte maatschappelijke invloed

Een super ambitieuze visie zorgt ervoor dat leden hun eigen doelstellingen inruilen voor die van de kerk. Het is veel makkelijker om het plan van God voor je leven in te ruilen voor het plan van God voor de kerk waar je bij hoort. Nu weet je immers zeker dat alle tijd, energie, aandacht, talent en financiën die je in de kerk investeert de beste investering zijn die je kunt doen. Deze gedachte is heel gevaarlijk, want zo wordt de kerk precies waar Jezus voor waarschuwde: een lamp die onder een korenmaat wordt gezet. Als alle christenen al hun tijd en energie in de kerk stoppen, wie bereikt dan nog de maatschappij? In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is de kerk heel beperkt in haar invloed. Jij als christen met beide benen in de samenleving bent het echte zout en het echte licht. Voor meer dan 90 procent van de Nederlandse samenleving speelt de kerk geen enkele rol van betekenis.

Persoonlijke relatie

Daarom is het belangrijk dat de visie die het leiderschap van een kerk heeft, een goddelijk geïnspireerde visie is. Die visie zal altijd als prioriteit hebben dat de leden worden opgebouwd in hun geloof en hun persoonlijke relatie met God. Een grote ambitieuze ambitie is goed, als die de leden bekrachtigt om zelf ook in hun bestemming te wandelen. De visie moet passen bij de fase waarin de gemeente verkeert en nooit druk leggen op de leden noch op het leiderschap.

Life Connexion heeft zondag 29 september een dienst die speciaal gewijd is aan haar visie. Daarbij zal het duidelijk worden dat het bij Life Connexion draait om het lanceren van haar leden in hun bestemming. Met jou in je bestemming wordt de kerk pas echt gebouwd!

Facebook reacties:
Reacties: